АРТ терапія
центр снід, центр віл, віл/снід, кривий ріг, кабінет довіра
15583
page-template-default,page,page-id-15583,bridge-core-2.9.8,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-28.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-5
 

АРТ терапія

В останні дні жовтня в Лондоні пройшла конференція European AIDS Clinical Society, на 18-ій конференції було представлено 11 версію посібника з лікування ВІЛ-інфекції, і зміни в 11 версії дуже вражаючі. Розділ антиретровірусної терапії для початку терапії втратив блок «Інше», залишилися лише рекомендовані та альтернативні режими. Число режимів в обох підрозділах терапії суттєво скоротилося:

Режим для початку АРВ-терапії дорослих ЛШВ (EACS v11.0 vs EACS v10.0)

Режим
Рекомендований режим
ІІ+2НДВТ
DTG/ABC/3TC або DTG+ABC/3TC
DTG+TAF/FTC або DTG+TDF/XTC
BIC/TAF/FTC
RAL+TAF/FTC або RAL+TDF/XTC
II + НІОТ
DTG+XTC або DTG/FTC
ННІОТ + 2НІОТ
DOR+TAF/FTC або DOR+TDF/XTC або DOR/TDF/3TC
RPV+TAF/FTC або RPV+TDF/XTC або RPV/TAF/FTC або RPV/TDF/FTC
ІП+2НДВТ
DRV/b+TAF/FTC або DRV/b+TDF/XTC
Альтернативний режим
НИОТ + 2НИОТ
EFV+TAF/FTC або EFV+TDF/XTC + EFV/TDF/FTC
RPV+TAF/FTC або RPV+TDF/XTC або RPV/TAF/FTC або RPV/TDF/FTC
EFV+ABC/3TC
ІІ+2НДВТ
RAL+ABC/3TC
EVG/c/TDF/FTC або EVG/c/TAF/FTC
ІП+2НДВТ
DRV/b+TAF/FTC або DRV/b+TDF/XTC або DRV/c+TAF/FTC
DRV/b+ABC/3TC~~
ATV/b+TAF/FTC або ATV/b+TDF/XTC
Інші комбінації
DRV/b+RAL

ІІ – інгібітори інтегрази ВІЛ; НДПТ – нуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази ВІЛ; ІП – інгібітори протеази ВІЛ; ННІОТ – ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази ВІЛ. 3TC-ламівудін; FTC-емтрицитабін; XTC-ламівудин або емтрицитабін; ABC-абакавір; DRV-дарунавір; ATV-атазанавір; BIC-біктегравір; DOR-доравірін; DTG-долутегравір; EVG-елвітегравір; RAL-ралтегравір; EFV-ефавіренз; RPV-рілпівірін; TDF-тенофовір; TAF-тенофовіру алафенамід; /r-ритонавір; /c-кобіцистат; /b-ритонавір або кобіцистат.

У новій версії описана тактика терапії при невдачі ДКП/PrEP, змінено аркуш опцій режимів терапії для людей з пригніченим вірусним навантаженням – доданий режим каботегравір (CAB) + рілпівірін (RPV), виключено режим ATV/b+3TC. Переформульовані положення розділу про тактику за вірусологічної невдачі. Реорганізовано розділ про терапію вагітних жінок із ВІЛ-інфекцією. Долутегравір (DTG) знову розглядається як доступна опція для терапії під час вагітності або при підготовці до вагітності, TAF доданий як можлива опція терапії після 14 тижнів, а от атазанавір (ATV), зидовудін (ZDV) і лопінавір (LPV/r, Калетра, Алувію) були виключені з альтернативних режимів терапії під час вагітності. Серйозно перероблено весь розділ про ДКП/PrEP. Оновлено рекомендації для чоловіків, переглянуто показання до ДКП/PrEP під час вагітності,

Розділ міжлікарських взаємодій (DDI)

Додано взаємодії з каботегравіром та фостемсавіром, з’явилися чотири нові таблиці у взаємодії АРВ-препаратів з протитуберкульозними препаратами, наркотичними, анксіолітиками та препаратами для терапії COVID-19, а також таблиця взаємодії з гормональною замісною терапією. У роботі з цим розділом експерти EACS орієнтуються на дані ресурсу взаємодії Ліверпульського університету . Проведено ряд інших правок, наприклад, переглянуто оцінку взаємодії TAF з рифампіцином (або рифапентином, рифабутином), а також багато іншого.

Розділ коморбідних захворювань

Оновлено інформацію про побічні ефекти, пов’язані з новими АРВ-препаратами. Актуалізовані відповідно до останніх посібників European Society of Cardiology рекомендації щодо профілактики та лікування серцево-судинних захворювань, включаючи цільові рівні ліпідів, та поточні підходи до ведення артеріальної гіпертензії. Суттєво перероблено блок за підходами до ожиріння та надмірної маси тіла у людей з ВІЛ, також внесено зміни до рекомендацій щодо терапії неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖБП), лікування гепаторенального синдрому/гострої ниркової недостатності (HRS/AKI). З’явився новий розділ про скринінг, діагностику та лікування тривожних розладів у ЛЖВ. Також до розділу внесено багато інших правки та доповнення.

Ко-інфекції вірусних гепатитів та ВІЛ

У 11 версії керівництва експерти EACS допускають необов’язковість дослідження генотипу вірусного гепатиту С (ВГС) перед початком терапії за умови, що використовуються актуальні пангенотипні режими прямої дії. Початок терапії ВГС для ЛЖВ, які практикують ризиковану поведінку, рекомендовано відразу після встановлення діагнозу. Актуалізовано режими терапії ВГС. До блоку про терапію гепатиту D додано дані про препарат булевіртид (Мірклудекс Б).

Оппортуністичні інфекції

Додано розділ із ведення COVID-19 у людей з ВІЛ-інфекцією. Переглянуто підходи до початку АРВТ у ЛЖВ із опортуністичними інфекціями – порогові значення рівнів CD4-лімфоцитів більше не враховуються. Додано альтернативну схему лікування лікарсько-чутливого туберкульозу на основі рифапентину, а також переглянуто відповідно до оновлених Керівних принципів ВООЗ 2020 року рекомендації щодо лікування туберкульозу з множинною лікарською стійкістю (MDR-/XDR-TB).

Педіатричні пацієнти

Версія керівництва 11.0 стала першим керівництвом EACS з інтеграцією керівництва Penta Guidelines з антиретровірусної терапії першого та другого ряду для дітей, які живуть із ВІЛ. Оновлено рекомендації щодо застосування DTG у педіатричних пацієнтів з урахуванням недавніх розширень показань та виходом нових педіатричних лікарських форм. Гармонізовано визначення вірусологічної невдачі відповідно до рекомендацій EACS для дорослих, і здійснено ще цілу низку значущих доповнень і правок.